Údržba systémů pro využití dešťové vody

Při pořízení a zabudování nádrže na dešťovou vodu v kombinaci s některým ze systémů pro její využití je třeba počítat s nutností pravidelné údržby. Na co vše se připravit vám napoví další z článků v naší poradně.

Základem každého systému je nádrž. V ní se mohou průběžně usazovat nečistoty. Do všech nádrží na dešťovou vodu doporučujeme instalovat alespoň filtrační koš na přítokovou rouru, popř. předsazenou filtrační šachtu. 

Údržba koše

  1. průběžná kontrola, popř. vyčištění od kalu alespoň 1x měsíčně
  2. mimořádná kontrola po bouřkách nebo silných lijácích

Pokud nepoužíváme některou z manuálních forem odběru vody z nádrže, popř. přenosné čerpadlo, obsahuje většina nádrží na dešťovou vodu ponorné čerpadlo pevně zabudované v nádrži. Čerpadlo doporučujeme instalovat vždy takovým způsobem, aby bylo možné jej odpojit z provozu a s povolením některé ze spojek jej z nádrže zcela vytáhnout. 

Údržba čerpadla

  1. Vytáhnutí čerpadla z nádrže, vyčištění sacího koše nebo plovoucího sání, alespoň 1x ročně
  2. Úplná demontáž čerpadla z nádrže pro zimní období v případě malých a mělkých nádrží, kde není dosaženo nezámrzné hloubky. Zamrznutí vody v čerpadle jej může nenávratně poškodit.

Údržba ostatních komponent u složitějších systémů - využití vody v domě

  1. Odkalení první patrony se zpětným proplachem, filtr TRIO - min. 1x měsíčně
  2. Výměna patron filtru TRIO - min 1x za 6 měsíců, popř. dle zanesení
  3. Kontrola a vyčištění sítka elektromagnetického ventilu u systému doplňování vody do nádrže RENA - min. 1x ročně
  4. Kontrola tlaku v expanzní nádobě - min. 1x ročně

Podrobný popis jednotlivých úkonů:

Odkalení hrubého filtru: tento filtr umožňuje základní odkalení bez nutnosti demontáže. Pokud nemáte zapojen vývod této patrony přímo do odpadu, připravte si nádobu pro zachycení vody. Otevřete krátce naplno kohout na dně filtru několikrát za sebou. Tím dojde k postupnému odplavení nečistot z filtru do připravené nádoby. Pokud je filtr zanesen více, proveďte jeho demontáž dle bodu 3. a vyčistěte pod tekoucí vodou. V případě jeho poškození nahraďte novým.

Výměna patron filtrů: uzavřete všechny kohouty na větvi dešťové vody. Odpusťte vodu z uzavřeného prostoru pomocí odkalovacího kohoutu na dně hrubého filtru. Poté uvolněte nádobu filtru pomocí dodaného plastového klíče. Vyměňte filtrační patronu za novou. Namontujte zpět nádobu s patronou a dotáhněte plastovým klíčem. Otevřete přívodní kohout a proveďte odvzdušnění jednotlivých komor v případě potřeby. Otevřete zbývající 2 kohouty k obnovení provozu.

Kontrola sítka elektromagnetického ventilu - pro připojení elektromagnetického ventilu je nezbytně nutné́ používat těsnění s filtračním sítkem! Částice nečistot v přívodu vody mohou mít negativní́ vliv na fungovaní́ zařízení. V případě zanesení je třeba vyčistit. Sítko se nachází pod převlečnou maticí na ¾“ vstupu do elektromagnetického ventilu. Před demontáží odpojte řídící jednotku s čerpadlem od sitě a uzavřete přívod dopouštěcí vody!

Kontrola tlaku v expanzní nádobě: pro kontrolu tlaku sejměte krytku na vrchu nádrže. Uzavřete kohout pod expanzní nádobou a odpusťte tlak (vodu) pomocí ventilku před kohoutem. Poté změřte tlak v nádobě a případně dofoukejte kompresorem na 2,5 kPa.