Čerpací sady pro využití dešťových vod z nádrží

Zostavy podzemných nádrží na dažďovú vodu s príslušenstvom vhodné najmä na zavlažovanie záhrady alebo iné vonkajšie použitie (umývanie auta, náradia atď.), splachovanie WC alebo pranie. V našej ponuke nájdete nádrže od rôznych výrobcov vždy v kombinácii s výkonným čerpadlom, ktoré má automatickú prevádzku.

Všetky čerpadlá sú vybavené automatickým tlakovým spínačom, takže ich nie je potrebné ručne zapínať a vypínať. Všetko prebieha automaticky s uzavretím alebo otvorením uzáverov vodovodného alebo zavlažovacieho systému. Všetky zostavy obsahujú aj ďalšie potrebné príslušenstvo na pripojenie a prevádzku systému.

Súpravy sa delia na súpravy určené výlučne na zavlažovanie a všeobecné vonkajšie použitie a súpravy s kombinovanou prevádzkou na zavlažovanie záhrady aj na prevádzku v dome na splachovanie WC alebo pranie.