Rotačne odlievané ploché nádrže sú veľmi obľúbené vďaka svojej malej konštrukčnej výške. Sú vhodné najmä tam, kde je napríklad skalnatý terén, vysoká hladina podzemnej vody alebo zlý prístup pre manipulačné zariadenia. Vo všetkých týchto prípadoch je veľmi ťažké, nemožné alebo nelogické kopať do veľkých hĺbok. Všetko má však svoje pre a proti. Na rozdiel od valcových nádrží musí byť podlahová plocha väčšia a v prípade veľmi plytkých zásobníkov je teplota vody v lete nestabilná a v zime je ťažšie dosiahnuť nezamŕzajúce podmienky. V neposlednom rade je konštrukcia kvalitnejších plochých nádrží zložitejšia ako valcových nádrží, a preto je ich cena vyššia.