Podzemné nádrže na dažďovú vodu - Objem - 8300 l

Nádrže zakopané pod zemou sú najbežnejším riešením na skladovanie a využívanie dažďovej vody na zalievanie záhrady, splachovanie toaliet alebo pranie bielizne. Ich hlavnou výhodou je ukrytie zhromaždenej vody pod povrchom, bez prístupu slnečných lúčov a pri stabilnej teplote. Takáto voda má výrazne dlhšiu trvanlivosť bez nežiaducich javov.

Podzemné nádrže používané v súčasnosti sú väčšinou rotačne liate samonosné. Ich hlavnou výhodou je, že sa dajú montovať úplne bez betónu pri zachovaní samonosnosti. Pri pokročilejších modeloch je možné viesť plochy nad nádržou aj bez obetónovania. Ploché typy týchto rotačne odlievaných nádrží sú vhodné aj na miesta s vysokou hladinou podzemnej vody alebo tam, kde je podložie skalnaté a nie je možné kopať príliš hlboko.

V neposlednom rade sa s týmito nádržami ľahko manipuluje a ich montáž je spravidla veľmi jednoduchá, ak sa dodržia všetky požiadavky montážneho návodu výrobcu.