Vsakovacie systemy - Délka - 1200

Jedným zo spôsobov hospodárenia s dažďovou vodou je jej vsakovanie. Tým, že sa voda nevypúšťa do kanalizácie, je možné doplniť zásoby podzemnej vody. Na zasakovanie dažďovej vody je potrebné vhodné podložie. V pôdach s vysokým podielom ílu alebo spraše je vsakovanie veľmi ťažké, niekedy dokonca nemožné. V pôdach s vhodným obsahom piesku alebo štrku je vsakovanie jednoduchšie a vhodnejšie. Priesaková konštrukcia sa môže použiť aj ako prepadový prvok za nádržou na dažďovú vodu. Prebytočná voda, ktorú nádrž už nedokáže zadržať, sa potom vsakuje do zeme. Na vsakovanie sa zvyčajne používajú vsakovacie tunely alebo vsakovacie bloky.

Poradca

Vsakovací zkouška, zbytečnost či nutnost?

Vsakovací zkouška, zbytečnost či nutnost?

Pro určení vsakovací schopnosti zeminy je nejsprávnější metodou geologický průzkum vč. vsakovací zkoušky provedený odbornou firmou. V případě výstavby menších vsakovacích systémů u rodinných domů či chat je ale možné provést orientační vsakovací zkoušku svépomoci.